Kender du forskellen på børnebidrag, børnetilskud og børnecheck?

  • Børnechecken - også kaldet børnefamilieydelse, sendes til den, der har børnene boende på adressen. Den såkaldte bopælsforælder. Alle børnefamilier - også de, der ikke er skilte, får udbetalt børnechecken. Beløbet er afhængigt af, hvor mange børn du har.  Her kan du læse om Børnecheck 2014 satser.    
  • Børnebidrag: betales af en forælder (samværsforælderen) til bopælsforælderen. Beløbet fastsættes (ofte) via stats-forvaltningen, det er i hvert fald dem der afgør beløbet, hvis der er uenigheder. Børnebidraget er børnenes indtægt, men forvaltes af bopælsforælderen. Og derfor skal der betales skat af pengene, hvis de overstiger dine børns personfradrag..
  •  Børnetilskud: betales af kommunen og modtages kun, hvis en bopælsforælder bor alene.